Årets poster 2022 - Siri Störe

Siri Jakobsson Støre fick utmärkelsen Årets poster vid Sömn och Hälsas konferens 2022.

Vi välkomnar nu postrar till konferensen 17 mars 2023!

Effekten av robotinterventioner på sömn – en systematisk översikt

Siri Jakobsson Støre, Specialistpsykolog i klinisk barn- och ungdomspsykologi, Doktorand i psykologi vid Karlstads universitet

Sällskapsrobotar och robotdjur har visat sig ha positiva effekter på flera olika fysiologiska och emotionella faktorer hos människor. Enskilda studier på robotars effekter på sömn visar dock motstridiga resultat. Denna studie är en systematisk översikt och nätverks-metaanalys som jämför effekterna av robotar, gosedjur och behandling som vanligt på total sömntid.

Studien är publicerad som en vetenskaplig artikel: Støre, S. J., Beckman, L., & Jakobsson, N. (2022). The effect of robot interventions on sleep in adults: A systematic review and network meta-analysis. Journal of Clinical Sleep Medicine, 18(7), 1877-1884. https://doi.org/10.5664/jcsm.10022 Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum: