Årets inspiratör - Malin Jakobsson

Malin Jakobsson, filosofie doktor och skolsköterska, utsågs till Årets inspiratör vid Sömn och Hälsas konferens i oktober 2022

Skolsköterskan Malin Jakobsson disputerade i maj 2022 vid Högskolan i Borås med avhandlingen ”Jag vill sova, men kan inte” - Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn. Hennes studier har fått uppmärksamhet i media och Nätverket Sömn och Hälsa tilldelade henne utmärkelsen Årets inspiratör 2022.

Länk till avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-27494

 

Publiceringsdatum: