Program för nätverksträffen 2023

Rehabsjuksköterskornas dag den 9 maj 2023 i Lund.

08.00 - 08.45

Registrering och kaffe

09.00 - 10.30

Studiebesök: Rehabmedicin avd Lund, Entrégatan 7, hisshall A, våning 12 (vi går dit 08.45 i gemensam trupp)

10.30 - 13.00

Återsamling på Stadshallen


– Nätverksdiskussion


– Lyckade utvecklingsarbeten runt om i landet


Ta med dig goda exempel att dela med dig av!


– ICF-baserade rehabiliteringsmål inom omvårdnad

13.00 - 14.00

Lunch med besök i utställningen

14.00 - 15.00

Motiverande samtal för att locka fram och stärka tillit till egenförmåga

15.00 - 15.30

Kaffe med besök i utställningen

15.30 - 16.15

Att tala om sex – hur skapa ett bekvämt samtal för patienten? Hur arbetar vi kring frågan?

16.15 - 17.00

Styrgruppsmöte för Nätverket för Rehabiliteringssjuksköterskor

17.00 - 19.30

Mingelbuffé i Stadshallen för Rehabledare, CARF-nätverk, Rehabsjuksköterskor och Hjärnskaderehabiliteringsläkarna

Publiceringsdatum: