Om oss

Nätverket riktar sig till sjuksköterskor i Sverige med uppdrag eller som i sin funktion bedriver kvalitets- och förbättringsarbeten inom sin verksamhet.

Nätverket för vårdutveckling byter namn till Nätverket för kvalitets- och förbättringsarbete inom omvårdnad, NKFO. Syftet med nätverket är att skapa ett forum och en gemensam plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och utveckling inom området omvårdnad. 

Nätverket har en arbetsgrupp bestående av Erik Hjortek, Karina Simonsen, båda vårdutvecklare på Skånes Universitetssjukhus, Ylva Landin, kvalitetssamordnare Karolinska Universitetssjukhuset samt Anette Duarte, kvalitetsutvecklare Palliativt Utvecklingscentrum, Lund.   

För att ingå i nätverket kontakta Karina Simonsen, karina.simonsen@skane.se. Det krävs ett medlemsskap i Svensk sjuksköterskeförening, SSF, för att ingå i nätverket.

Senast publicerad: