Om oss

Nationellt nätverk för migration och hälsa

Tidigare - IFAS - Intresseföreningen för hälso-och sjukvård samt tandvård för asylsökande och migranter

Nationellt nätverk för migration och hälsa är en nationell intresseförening för all personal som arbetar med asylsökande och migranter inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

I december 2021 beslutades att föreningen skulle byta namn till Nationellt nätverk för migration och hälsa namnet blev slutgiltigt när förslaget gick igenom vid årsmötet 2022. Sedan april 2023 är föreningen även en del av Svensk Sjuksköterskeförening. Föreningen kommer fortsatt att vara sin egen och är mån om att samla alla olika yrkesgrupper för bästa möjliga erfarenhetsutbyte.

Har du idéer gällande detta så är du väldigt välkommen att höra av dig till någon av oss som är med i styrelsen!

Senast publicerad: