Bli medlem

Årsavgiften är 100:-/person och år. Insätts på pg 1165997-6.

Skriv ditt namn under meddelanden.
När inbetalningen är gjord, vänligen maila ana.hagstrom@ki.se så att vi har din e-postadress.

Genom inbetalning av medlemsavgiften så godkänner du att styrelsen sparar dina uppgifter enligt GDPR. Uppgifterna sparas endast så länge du är medlem och endast i syfte att upprätthålla en medlemslista för utskick och inbjudningar.

Senast publicerad: