Om Fundamentals of Care

Ramverket Fundamentals of Care utvecklades av ett internationellt team av ledande sjuksköterskor som representerade områden som klinisk omvårdnad, utbildning, forskning och ledarskap.

I ramverket beskrivs tre dimensioner som behövs för att tillhandahålla en personcentrerad grundläggande vård:

  • Etablerande av en vårdrelation
  • Integrering av omvårdnadens fysiska, psykosociala och relationella aspekter
  • Beaktande av vårdkontexten där vården tillhandhålls

Fundamental of Care Fundamentals of Care ramverket har sin hemvist inom det internationella nätverket International Learning Collaborative (ILC). Mer information om ILC aktiviteter och konferenser finns på organisationens hemsida: https://ilccare.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På hemsidan finns också exempel på publikationer i utvecklingen av ramverket och hur ramverket tillämpats. https://ilccare.org/resources/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publikationer finns också samlade i nedanstående tidskrifters special nummer med fokus på Fundamentals of Care.

Journal of Advanced Nursing. Special issue 2023: Fundamentals of Care leadership: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/13652648/2023/79/3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Journal of Clinical Nursing. Special issue 2018: Fundamental care. https://onlinelibrary.wiley.com/toc/13652702/2018/27/11-12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den svenska översättningen av ramverket finns beskriven i nedanstående publikation:

Muntlin, Å., & Jangland, E. (2023). Translation and cultural adaptation of the fundamentals of care framework: Are we there yet? Journal of Advanced Nursing, 79, 1107–1118. https://doi.org/10.1111/jan.15383 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: