Styrgrupp

Arbetet inom nätverket leds av en styrgrupp som består av följande personer

Åsa Muntlin, Uppsala, ordförande, asa.muntlin@medsci.uu.se

Eva Jangland, Uppsala, sekreterare, eva.jangland@surgsci.uu.se

Veronica Pavedahl, Karlstad, medlemsansvarig, veronica.pavedahl@mdu.se

Henrik Duhalde, Karlstad, kassör, henrik.duhalde@kau.se

Ami Hommel, Malmö, ami.hommel@mau.se

Åsa Andersson, Stockholm

Publiceringsdatum: