Styrelsen

Styrelsen för Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor 2020.

Styrelsen 2019


Ordförande
Johanna Petersson Viir
johanna.petersson@vgregion.se
Infektion, Göteborg

Vice ordförande
Cindra Währborg
cindrawahrborg@gmail.com
Infektion, Uppsala

Sekreterare
Kerstin Ekholm
kerstin.ekholm@regionvarmland.se
Infektion, Karlstad

Kassör/webbmaster
Helen Christiansen
ifiskassor@gmail.se
Infektion, Göteborg

Ledamöter
Magdalena Junghage
magdalena.junghage@gmail.com

Emelie Härrlin
emelie.harlin@outlook.com

Revisorer
Caroline Tjus
caroline.tjus@regionvarmland.se
Infektion, Göteborg

Revisorsuppleant
Amelie Lidén
Infektion, Uppsala

Valberedning
Alexander Weman
alex.weman@gmail.com
Infektion, Danderyd

Senast publicerad: