Bli medlem

200 kr/år (kalenderår)

Medlemsavgift betalas in på pg 479 51 40-5.

Bli medlem

För att bli medlem kan man göra på två sätt:

- klinikombud samlar in avgiften på respektive klinik och mailar sedan uppgifterna på de medlemmar man betalt för. Märk inbetalning med klinik. Därefter mailar man resterande uppgifter se nedan.

- man kan göra sin inbetalning enskilt. Märk inbetalning med namn, klinik och mailadress. Om det inte får plats eller fungerar att skriva mailadress, maila uppgifterna se nedan.

Uppgifter som behöver lämnas för medlemsregistrering är:

- Klinikombud: mailar vilken klinik det gäller samt namn och mailadress på respektive medlem (som man betalt in för).

- vid enskild inbetalning: uppge namn, klinik och mailadress i meddelandefältet alternativt skriv namn i meddelandefältet och maila resten av uppgifterna.

Mail skickas till: ifiskassor@gmail.com

Medlemsavgiften skall vara betald senast 28 februari innevarande år.

GDPR

From 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen och vi har en uppdaterad sekretesspolicy.

De personuppgifter vi (Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor, IFIS) registrerar är: Namn, e-mail adress och arbetsplats.

Syfte: Att kunna hålla ett uppdaterat medlemsregister för att hantera medlemsinformation och påminnelser inför olika event och medlemsavgifter. Användning Endast internt.

Radering av uppgifter: Har du varit inaktiv eller inte betalt din medlemsavgift så raderas dina uppgifter automatiskt efter 2 år. Om du inte längre önskar vara medlem eller att dina uppgifter inte får registreras meddela vår kassör.

Personuppgiftsansvarig är Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor (IFIS) organisationsnummer:866601-0684

Senast publicerad: