Utbildning i praktisk omvårdnad av patient med allvarlig
högsmittsam infektion 2023

17 – 18 oktober 2023. Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge.

Anmälan
I första hand erbjuds max två deltagare per klinik. Anmälan görs på
Folkhälsomyndighetens webbsida denna länk:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/20231017-18/. Sista dag för anmälan är 10
september 2023.

Publiceringsdatum: