Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19

Svenska Läkaresällskapet tillsammans med sina sektioner bjuder in till Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19. Under "State of the Art Covid-19" samlas professionen tillsammans med internationella föredragshållare, ledande experter och forskare samt studenter för att tillsammans sammanfatta kunskapsläget vad gäller diagnostik och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad Covid-19 i ett svenskt perspektiv.

 

IFIS styrelse har beslutat att ge föreningens medlemmar, som betalt årsavgift för år 2020, möjlighet att delta på State of the art Covid -19 kostnadsfritt

State of the art Covid -19 är Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19. Mötet är helt webbaserat och äger rum 15-16/12. Möjlighet finns att ta del av föreläsningarna under 3 månader efter att State of the art Covid 19 ägt rum, så har man inte möjlighet att delta live så kan man använda anmälningslänken vid ett annat tillfälle.

Anmälan skickas till: johanna.petersson@vgregion.se

Tacksam om ni meddelar namn, klinik och mailadress

OBS! Sista dag för anmälan är 26/11

Publiceringsdatum: