Presentera ditt arbete under Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2023!

Har du någon spännande forskning eller ett kvalitetsarbete som gjort skillnad på din arbetsplats?

Då har du chansen att dela med dig av ditt arbete/forskning under Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte som äger rum i Halmstad i 23-26 maj.

Nytt för i år är att det ges möjlighet att få presentera sin poster/abstract på sessionen fria föredrag omvårdnad torsdag 25 maj 08:30-10:00. IFIS styrelse meddelar i god tid, senare 1/4 vilka abstracts som blivit utvalda för muntlig presentation.

Abstract skickas in elektroniskt via: https://www.infektionmikro2023.se/abstracts Länk till annan webbplats.

Instruktioner för inskickande av abstract finns i länken ovan. Abstract får vara max 350 ord och bör i första hand vara på svenska men engelska kan också accepteras. Deadline för inlämning av abstract är 28 februari, datumet för sista inlämning kommer inte att förlängas. Så ta nu chansen och skicka in. Vinnaren av posterpriset får 2000 kronor!

Publiceringsdatum: