Årsmöte IFIS 2021

Torsdag 16 september kl 17:15

Via Zoom, anmäl ert deltagande till ifiskassor@gmail.com

Ni kommer sedan att få en länk till mötet.

Publiceringsdatum: