Text

Nyhetsbrev från styrelsen

Nyheter från styrelsen

På denna sida informerar vi vad styrelsen arbetar med och denna sida uppdateras konternueligt

Rapport från årsmötet

Utbildningsdagen hade ett spännande program och vi fick lära mer om:

  • Diagnosen RA och risken att utveckla RA av Aase Hensvold ST-läkare inom reumatologi.
  • Sofia Geschwind Leg sjuksköterska/forskningssjuksköterska berättade om aktuella forskningsprojekt om ”Risk RA och Prevent RA”.
  • Malin Bodin, Leg sjuksköterska, MSc föreläste om: Trötthet som symptom hos personer med ”Risk för RA”.

Alla föreläsarna är knutna till Region Stockholm.

Dagen fortsatta med två stipendiatföreläsningar. Den första föreläsningen handlade om ”Personcentrerad reumatologisk öppenvård ur ett patientperspektiv” och hölls av Valentina Bala, Med Dr, Fil Mag, Leg sjuksköterska och tidigare ordförande för FRS, Helsingborg.

Den andra stipendiatföreläsningens titel var: ”Utveckling, implementering och utvärdering av ett nytt diagnosprogram för barn som diagnosticeras med JIA och deras föräldrar” och gavs av stipendiat Karina Mördrup, Leg specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, Stockholm.

I början av oktober 2022 kommer ett internationellt Lupus-möte gå av stapeln i Stockholm, håll ögonen öppna!

Marie-Louise Karlsson från FRS styrelse berättade om SRQ och dess utvecklingsarbete som berör oss sjuksköterskor, angeläget och viktigt!

Sonia Möller utsågs till Årets Reumasjuksköterska, Grattis Sonia! Läs gärna mer om detta på vår hemsida.

Vid årsmötet fick FRS delvis en ny styrelse, läs mer om vår styrelse här på hemsidan.

Vi tackar också våra sponsorer Abbvie och Novartis för hjälp med genomförandet av utbildningsdagen.

Under året planerar vi att fortsätta med våra populära webbinarium! För att kunna fortsätta med utbildningsdagar, webbinarium och annan verksamhet är det viktigt att vi är många medlemmar i FRS. Så om du inte redan är medlem, så bli det och rekrytera gärna dina kollegor! Vår profession är viktig inom reumatologin och tillsammans kan vi utveckla den ännu mer.

220414

Maria Nylander

 

Nyheter från styrelsen 20210524

Information om kommande möten:

Eular, 210602-05, kommer att genomföras som en digital kongress.

Reumadagarna, 210915-17, planeras i nuläget som fysiskt möte i Stockholm. Slutgiltigt beslut tas i mitten av juni.

ACR, 211105-09 i San Fransisco. Inget beslut taget hur det kommer att hållas.

Det inkom aldrig någon nominering till Årets Reumasjuksköterska. Vi tror att det beror på den tuffa arbetssituationen i Pandemin.

Styrelsen utser därför alla medlemmar till Reumasjuksköterska, detta kommer att uppmärksammas vid nästa årsmöte/studiedagar

Den 25 mars hölls FRS första diagnosgruppsmöte om RA. Det diskuterades om standardiserade vårdförlopp och personcentrerad vård och utmynnade i ett önskemål om föreläsning om personcentrerad vård.

Den 20 maj höll Valentina Bala en uppskattad digital föreläsning om Personcentreradvård. Hon gick igenom de olika begreppen och de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen. Vi kommer att kunna tillhandahålla hennes bildspel.

Vår förhoppning är att kunna erbjuda denna typ av möten två gånger/termin.

FRS årsmöte genomfördes också digitalt under en eftermiddag, 15 april. Aladdin Mohammad, docent och överläkare från Skånes universitetssjukhus föreläste om systemiska vaskuliter (bildspel har skickats ut), Sara Brolin, bitr. universitetssjuksköterska, Karolinska sjukhuset presenterade sitt arbete med personcentrerad sjuksköterskemottagning för patienter med vaskulit och Ann-Sofie Sjö, leg. Sjuksköterska Sahlgrenska sjukhuset presenterade sin studie: Hur upplever och hanterar personer med reumatiska sjukdomstillstånd sin livssituation och hur erfar de kontakten med sjukvården.

Preliminära datum för näste års FRS-dagar är 24-25/3.

Sista ansökningsdatum för FRS stipendium i samarbete med Novartis är nu förlängt till 30 maj. Se utförligare information här på hemsidan.

Styrelsen önskar att medlemmarna inkommer med förslag på artiklar och annat som kan vara av intresse för medlemmarna.

Marie-Louise Karlsson sitter med i SRQ och tar gärna emot synpunkter och frågor kring registret.


Här kommer en rapport från vårt senaste styrelsemöte som genomfördes via TEAMS januari 2021.

Föreningens ekonomi är god, då vi inte haft utlägg för resor under 2020.

FRS Utbildningsdagar i april blir i inte Lund som planerat, utan vi undersöker möjligheten att genomföra dem digitalt och då en eftermiddag. Vi återkommer så fort vi har mer information om detta.

Vi diskuterade stipendium, information kommer att läggas ut här på hemsidan, med utdelning under Reumadagarna.

Pris för "årets Reumasjuksköterska 2021" kommer också att delas ut, se separat utskickat mail.

Vi hoppas kunna hålla digitala diskussionsforum, som ett alternativ till fysiska träffar.

Reumadagarna 2021 planeras fortfarande att genomföras i Stockholm i september. Det blir precourse och nätverksträff på onsdag förmiddag innan officiella öppnandet av dagarna.

Hoppas vi ses framöver!

Hälsningar från styrelsen.

Senast publicerad: