Nätverk inom FRS

Nätverk för intressegrupp inom olika diagnoser

Nätverk inom FRS

Vi hade ett mycket lyckat nätverksmöte inom RA den 25 mars. Valentina hade en mycket fin och intressant föreläsning om personcentrerad vård under maj månad. Nu planerar vi för en uppföljning under hösten med en föreläsning om hur man kan genomföra förändringsarbeten för att arbeta mer personcentrerat. Vi återkommer med mer information senare.


Senast publicerad: