Årets reumasjuksköterska 2022


Årets Reumasjuksköterska 2022 heter Sonja Möller och jobbar på reumatologisk mottagningen och reumatologisk dagvård Karolinska

Så hör lyder Sonjas motivering:

Sonia Möller är en mycket uppskattad sjuksköterska som alltid ställer upp för både patienter och kollegor. Sonia har varit reumatologin trogen under flera decennier och har gedigen erfarenhet inom reumatisk vård och omvårdnad. Under flera år var hon avdelningsföreståndare för slutenvården på Karolinska där hon med envishet, kompetens och tålamod visade en helhetssyn som blev extra tydlig i omhändertagandet av patienter med komplexa omvårdnadsbehov och upprepad slutenvård.

Under årens lopp har hon specialiserat sig allt mer på sjukdomen systemisk lupus erythemaotus (SLE) och hon brinner för att ge en god omvårdnad till patienter med SLE. I samband med den reumatologiutbildning som Uppsala universitet bedrev under 90-talet fördjupande Sonia sig extra i livskvalitet hos personer med SLE, då hon genomförde ett intressant arbete där hon lyfte fram den individuella upplevelsen av livskvalitet som är unik för varje enskild patient. Detta är ett genomgående drag i Sonias professionsutförande, att se den unika människan som hon vårdar. Med sin långa erfarenhet, stora engagemang och gedigna kunskap så har hon uthålligt arbetat för att förbättra omvårdnaden för personer med SLE på Karolinska universitetssjukhuset. Hon har också arbetat för att lyfta fram reumasjuksköterskan i Sverige. Sonia var exempelvis aktiv i arbetet med framtagandet av nationell Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom reumatologisk omvårdnad (2012).

Sonia delar frikostigt med sig av sin kunskap till sina kollegor, hjälper till och stöttar upp när det behövs. Karolinska Universitetssjukhuset har under många år drivit en framgångsrik forskning inom SLE-området. Sonia har varit en central och mycket viktig person som samordnare i uppbyggandet av Karolinskas SLE kohort. För att driva klinisk forskning krävs engagerade personer som koordinerar besöken, samlar in data och sköter databasen. Ofta måste man anpassa sig till patienters behov av lämpliga tider men även till undersökningstider och när forskningslaboratoriet kan ta emot prover för att allt ska klaffa. Sonias har med sin stora flexibilitet varit en avgörande kugge för att få allt detta att fungera. Det har alltid varit tydligt att för Sonia är det viktigt att patientens behov beaktas även i forskning. Sonia har på ett föredömligt och unikt sätt bidragit till utvecklingen av reumatologsjuksköterskans professionella roll samt utveckling av reumatologisk omvårdnad i Sverige.

 


Årets Reumasjuksköterska 2022 Sonja Möller

Årets Reumasjuksköterska 2022 Sonja Möller med FRS ordförande Bita Nourozian

Senast publicerad: