Stipendium SveReFo

Stipendieansökan SveReFo för både fysiska/digitala konferenser/kurser och studiebesök. Sista ansökningsdag är 20240301

Behörig att söka är medlem i SveReFo som ej erhållit SveReFo stipendium de senaste 2 åren. Medlemskap i någon av de fem yrkesföreningarna (Sektionen för reumatologi (Fysioterapeuterna), FRS (Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige), Svensk Kuratorsförening, Sveriges Arbetsterapeuter, SRF (Svensk Reumatologisk Förening, Svensk Reumakirurgisk Förening) innebär automatiskt medlemskap i SveReFo.

Övriga kan söka medlemskap utifrån någon av följande kriterier. Arbetar kliniskt, forskar och/eller utbildning med fokus på reumatikervård. Innehar ett legitimationsyrke och/eller innehar ett yrke som bygger på god evidens.

För att söka SveReFo stipendium ska ansökan ska ligga i linje med SveRefo:s syfte som är:

  • möjliggöra informellt utbyte av yrkeserfarenheter
  • förmedla kontakt mellan olika grupper intresserade av likartade projekt
  • uppmuntra forskning och utveckling över yrkesgränserna
  • skapa ekonomiska förutsättningar för tvärvetenskapligt arbete
  • verka för internationellt samarbete
  • Ansök via QR-kod nedan alternativt gå in på www.sverefo.se Länk till annan webbplats. välj sedan stipendium ansökan sverefo stipendium.
SveReFo stipendiet

Publiceringsdatum: