Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

Stig Thune lånad från Reumatiker Förbundet

Stig Thune


Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Stiftelsen välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status. Forskningspartner i projektet är meriterande. Sökande får endast vara huvudsökande i ett projekt. Det utgör inget hinder att vara medsökande i två andra projekt. Vårdforskningsanslag beviljas maximalt 3 gånger för samma projekt.

Ansökningsperiod: start i maj månad till och med 1 oktober det aktuella året.

Mer information och ansökningsblankett finns att hämta på Reumatikerförbundets hemsida, https://reumatiker.se/forskning/for-forskare/stig-thunes-fond/ Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum: