Sök FRS stipendium för utveckling av reumatisk omvårdnad

FRS stipendium om 50. 000 kr i samarbete med Novartis för utvecklande av vården av reumatiskt sjuka patienter

Stipendiet är av yrkesförkovrande natur och kan sökas av medlemmar i FRS som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra projekt eller forskning som syftar till att förbättra och/eller utvärdera omvården för patienter med reumatiska sjukdomar.

Syftet med stipendiet är att stödja och uppmärksamma sjuksköterskor som på ett strukturerat och vetenskapligt sätt arbetar för utvecklandet av reumatologisk omvårdnad

Stipendiaten förväntas presentera sitt projekt/forskning vid lämpligt möte/konferens där FRS är arrangör eller medarrangör för att sprida kunskap om reumatologisk omvårdnad.

Ansökan innehållande nedanstående uppgifter skickas till Eva Waldheim, stipendieansvarig i FRS-styrelse, eva.waldheim@regionstockholm.se

  • Namn, adress, e-post, telefon, arbetsplats
  • Kort projektbeskrivning (max 1 A4) där syftet att beskriva eller utveckla vården för patienter med reumatiska sjukdomar med det aktuella projektet tydliggörs, samt metod och klinisk betydelse av projektet framgår
  • Budget och tidplan för projektet. Obs att medlen inte får användas för att bekosta resor, måltider, logi eller deltagaravgifter
  • Intyg från verksamhetschef/motsvarande att projektet får genomföras

Stipendiet delas ut under Reumadagarna i Malmö 27–29 september 2023.

Välkommen med Din ansökan senast den 1: a maj 2023.

Med bästa hälsningar,

FRS-styrelse

Publiceringsdatum: