Nu finns det nya artiklar att läsa

Nu presenterar vi två nya artiklar. Den ena artikeln tar upp skillnaden mellan personcentrerad och patientcentrerad vård. Den andra artikeln är en interventionsstudie som undersöker följsamhet till behandling

Klicka här för att komma till sidan om artiklar

artikel2

Publiceringsdatum: