Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2021

Medlemsavgiften är 250kr I medlemsavgiften ingår fritt inträde till utbildningsdagarna och möjlighet att söka stipendium.

Betala in på bankgiro 200-5510 eller Pg 493 98 07-6Var noga med att ange ditt namn. För att vårt medlemsregister skall vara uppdaterat är vi glada om du i samband med inbetalningen mejlar din adress, telefonnummer och arbetsplats till oss på FRS.

Maila till: reuma.sverige@gmail.

Vill du läsa mer om FRS klicka här

Publiceringsdatum: