Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin Nanna Svartz

Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet. Tidigare nomineringar är inget hinder.

Mer information finner du på reumatiker.se/ Mer/ forskning/ för forskare /stipendium/Till Nanna Svartz Minne

https://reumatiker.se/forskning/for-forskare/stipendium/till-nanna-svartz-minne/ Länk till annan webbplats.


Nanna

Bild lånad från reumatikerförbundets hemsida

Publiceringsdatum: