Nominera en kollega till Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium

Reumatikerförbundet delar varje år ut ett vårdforskningsstipendium på 50 000 kronor.
Den som nomineras ska exempelvis vara sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator eller inom någon annan allierad hälsoprofession som har disputerat under de senaste sju åren inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar.

Nominera senast den 19 mars 2024.

Publiceringsdatum: