Lunchföreläsningar om obesitas

Överviktscentrum erbjuder två digitala lunchföreläsningar om behandling av obesitas för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Föreläsningarna riktar sig till medarbetare som har intresse och behov av kompetensutveckling inom obesitasbehandling. Föreläsningarna är kostnadsfria, men anmälan krävs.

Publiceringsdatum: