Kallelse till årsmöte

Bild hämtad från pixabay

Den 24 mars kommer vi att ha digitalt årsmöte i samband med vår utbildningsdag.

Här kommer vi inom kort att lägga upp dagordning till årsmötet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

Publiceringsdatum: