Här hittar du länken till föreläsningen om SLE den 15 juni

Docent Ioannis Parodis föreläser om SLE

Den 15 juni 12.10 har vi nöjet att få höra docent Ioannis Parodis för Systemisk Lupus Erythematosus

Kopiera länkadressen nedan

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg1MzQ0ZWUtNDVhYS00MDkwLTk5ZWMtNjkwYjMyOWM2Njhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%2214d9a476-f29d-4458-9382-f66e13ebac18%22%7d

Publiceringsdatum: