FRS och Novartis yrkesförkovrande stipendium

FRS har, i samarbete med Novartis, valt ut Anna Vermé som mottagare av 2020 års stipendium för att stödja projektet Att implementera och utvärdera sjuksköterskeledd transitionsmottagning inom barnreumatologi.

Överlämning av stipendium

På bilden från vänster Martin Gylllbäck Novartis, Anna Vermé stipendiat, Bita Nourozian ordförande, Eva Waldheim styrelseledamot

Publiceringsdatum: