Föreläsning om Reumatoid Artrit den 18 januri kl 12.10-12.50

Vi harnöjet att erbjuda en föreläsning om Reumatoid Artrit. Jon Einarsson läkare vid reumatologimottagningen i Lund vid Skånes universitetssjukhus föreläser via Teams om Reumatoid Artrit.

Här är länken till föreläsningen

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MzVlNzgxY2ItYjc5YS00ZThiLWJhMmQtNDhhNWJjMWUyNjE1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252214d9a476-f29d-4458-9382-f66e13ebac18%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=2e20bd1b-f8e6-4a92-85cf-50694e0cf1e4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Publiceringsdatum: