Text

Anmälan för att ansöka om SveReFo Pfizers Stipendium är öppen till och med 220501

Stipendiumet är på 50.000 kr

Stipendiet går att söka fram till första maj 2022. Stipendiet tilldelas ett projekt som bidragit med något av följande

  • förbättrat omhändertagande av reumapatienter
  • implementering av evidensbaserad forskning i den kliniska verksamheten
  • nytänkande och innovation inom reumavården
  • förbättrat samarbete mellan professionerna
  • tydlig patientmedverkan i utvecklingsarbete/forskning

Observera att priset tilldelas ett redan genomfört projekt och inte går att söka för planerade projekt

För att läsa mer klicka här Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum: