Allmänna råd om levnadsvanor

I världen dör 17 miljner människor varje år till följd av hjärt och kärlsjukdom. WHO räknar med att 80% hade kunnat undvikas med hälsosamma levnadsvanor.

Nationellt stöd för kunskapsstyrinng har tagit fram nationella råd för levnadsvanor. Klicka här för att komma till råden. Länk till annan webbplats.

1177 Länk till annan webbplats.hemsida finns att läsa om hälsosamma levnadsvanor, det finns bla filmer på hur man tränar hemma, tips på hur man slutar röka, minskar sitt alkoholintag eller äter hälsosammare. Sidan tar upp mer än alkohol, tobak, fysisk aktivitet och kost. Man kan även tex läsa om sexuell hälsa, stress och sömn mm

Sundkurs Länk till annan webbplats..Under rubriken livstilskurs finns föreläsningar om levnadsvanor för personal men även för patienter som vill mer. Under rubrikerna sunda tips och sunda recept finns kontreta råd för hälsosam livsstil. Bakom Sundkurs finns MajLis Hellenius tillsammans med andra personer på KI.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.har information om hälsosamkost riktad till personal och patienter Här finns mycket material för den som vill lära sig mer om hälsosam kost.. Här finns också matvanekollen Länk till annan webbplats. där patienter kan testa sina matvanor och få evidensbaserad feedback. LIvsmedelsmedelverket har också tagit fram en webutbildning "Samtal om bra matvanor".

Sjuksköterskors mot Tobaks hemsida Länk till annan webbplats. finns tips på hur man ger råd om tobaksprevention och sluta röka linjen Länk till annan webbplats. finns det material att skriva ut och ge till patienter.

WHO:s sida om levnadsvanor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: