Webinar levnadsvanor inom reumatologi

Vad är nytt? Implementering i vårdförlopp RA.
Förslag till levnadsvanemodul i SRQ

Webinariet riktar sig till alla medarbetare inom reumatologi, framför allt till levnadsvaneansvariga, sjuksköterskor och andra som arbetar kliniskt med vårdförlopp reumatoid artrit.
Vi inleder med en uppdatering. Sedan visar vi var i vårdförlopp RA levnadsvanorna kommer
in och hur man kan använda LiR-materialet i vårdförloppsarbetet. Sist men inte minst delger
vi er vårt förslag på levnadsvanemodul i PER.
Avslutningsvis blir det diskussion då ni kan ställa frågor via chatten.
Vi hoppas också få synpunkter på förslaget till levnadsvanemodul!

När: 2021-12-08 kl. 12.00-13.00
Var: Webinar via zoom
Anmälan: https://bit.ly/3pQ6SDM

Datum för event: -

Plats:

Publicerad: