Webinarium om yoga vid trötthet hos patienter med RA den 1 februari kl 12.10-12.50

Malin Bodin forskningssjuksköterska vid projektenheten vid Karolinska föreläser yoga vid trötthet hos patienter med RA

Välkommen att vara med. Kopiera följande länk https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTAzN2QyNDQtNjVhZC00YTY5LTg2ZjUtNWQxYjA2MzVhNTdm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252214d9a476-f29d-4458-9382-f66e13ebac18%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=56964e69-8ac1-4500-9c17-e035d061b40b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Innehållstext

Datum för event: -

Plats:

Publicerad: