Webenarium personcentrerad vård

Den 20 januari 2022 12.15 berättar Emma Nilsson och Ann-Christin Ekenberg om sitt förbättringsarbete.

Emma Nilsson och Ann-Christin Ekenberg arbetar på reumatologmottagningen på Helsingborgs sjukhus. De har arbetat fram en riktlinje för omhändertagande av unga vuxna med reumatisk sjukdom.

Datum för event: -

Plats:

Publicerad: