Utbildningsdag med årsmöte 15 april

Vi har nöjet att bjuda in till en digitalutbildningsdag med årsmöte.

Temat för årets utbildningsdag är vaskulit med föreläsning av Aladdin Mohammad, Docent och överläkare från Skånes Universitetssjukhus. Stipendiaterna från 2019 Sara Brolin (Karolinska) och Ann-Sofie Sjö (Sahlgrenska) föreläsare om sina projekt sjuksköterskemottagning för patienter respektive med vaskulit respektive hur personer med reumatiska sjukdomar hanterar sin livssituation. Här kan du läsa mer om program och hur du anmäler dig.

Publiceringsdatum: