Nätverksmöte om Reumatoid Artrit

FRS bjuder in till ett digitalt nätverksmöte om RA

Vi inom FRS bjuder in till ett nätverk om RA. Nu när vi har nyteknik som inte är beroende av att vi träffas fysiskt så skulle vi vilja prova att skapa nätverk utifrån intresseområde. Reumatoid Artrit är en stor diagnosgrupp inom reumatologin och vi vill erbjuda ett tillfälle att utbyta erfarenheter kring RA. Följ länken här om du vill veta mer

Datum för event: -

Plats: Digitalt

Publicerad: