Lunchföreläsning om obesitas 5 och 19 april

Överviktscentrum erbjuder digitala lunchföreläsningar om behandling av obesitas för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Föreläsningen riktar sig till medarbetare som har intresse och behov av kompetensutveckling inom obesitasbehandling

Publiceringsdatum: