FRS utbildningsdag och kallelse till årsmöte

FRS välkomnar alla medlemmar till årets utbildningsdag med fokus på graviditet och reumatisk sjukdom.

I samband med utbildningsdagen kommer FRS årsmöte att hållas.

I år träffas vi digitalt på grund av att många regioner infört reserestriktioner.

Teamslänk till utbildningsdagen Länk till annan webbplats.

Program FRS utbildningsdag

Kallelse FRS årsmöte (Här finns viktig information om röstningsförfarande vid digitala årsmöten)

Dagordning FRS årsmöte 2024-04-26

Två motioner har inkommit till årsmötet

Motion 1 november 2023

Styrelsens motion om stadgeändring 22 februari 2024

FRS bjuder medlemmar på lunch för en kostnad av max 150 kr (kvitto skickas till kassör Sara Brolin)

Datum för event: -

Plats: Digitalt

Publicerad: