7.5 hp Omvårdnad vid ÖNH

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset kan tillsammans erbjuda en, i Sverige, unik
utbildning inom öron-, näs- och halsområdet.

Kursen ger dig som sjuksköterska kunskap om olika
sjukdomstillstånd samt betydelsen av personcentrerad omvårdnad. Kursen ger även förutsättningar
att utifrån ett omvårdnadsperspektiv driva kvalitets- och förbättringsprojekt.

Preliminär kursstart januari 2024. Mer info kommer.

Senast publicerad: