Nätverk

Digitalt nationellt nätverk för handledare i omvårdnad (HiO) ”Tematräffar”

HiO har sedan 2022 bjudit in intresserade till "tematräffar". Dessa träffar annonseras via mejl till medlemar samt på hemsidan. Är du intresserad av att leda en tematräff eller har önskemål om innehåll tar du kontakt med någon i styrelsen.


 Regionala Nätverk


Nätverk Skåne, kontaktperson:

Karina Simonsen, karina.simonsen@malmo.se


Nätverk Västra Götalands Regionen, kontaktpersoner:

Margaretha Jenholt Nolbris, margaretha.nolbris@fhs.gu.se 0722328210

Specialist ssk, docent, universitets lektor, omvårdnadshandledare, Göteborgs Universitet Sahlgrenska Universitets sjukhus


Sofia Sandersson, sofia.t.sandersson@vgregion.se 0705080904

Specialist ssk Omvårdnadshandledare, Studierektor, NU-sjukvården


Senast publicerad: