Text

Godkända handledare

Omvårdnadshandledare med godkännande efter ansökan hos Godkännandekommittén inom Handledning i Omvårdnad, HiO, Sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening och är medlemmar i Handledning i Omvårdnad.


Godkända Handledare i Omvårdnad med namnen sorterade efter efternamn Pdf, 315.4 kB. (Pdf, 315.4 kB).

 

Godkända Handledare i Omvårdnad med namnen sorterade efter län Pdf, 332 kB. (Pdf, 332 kB).

Senast publicerad: