Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen
Sara Rosengren ordförande Karlstad
Alexandra Sjöholm Hylén vice ordförande Göteborg
Helena Molin kassör Kalmar
Frida Lamberg vice kassör Mariestad
Eva Wärme sekreterare Borås
Annette Gromell ledamot Stockholm
Erika Eklund ledamot Gävle
Lina Bohman Wistrand ledamot Stockholm
Roumi Danar ledamot Göteborg
Valberedning
Sofia Strandberg Malmö
Lena Olsson Karlshamn
Revisorer
Jeanette Davidsson Falun
Tina Jonsson Stockholm


Styrelsemöten
Styrelsen hade fyra fysiska möten, var av två låg i anslutning till årsmötet. Ett kort möte dagen innan årsmötet då vi tittar igenom Power pointern inför årsmötet och ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet då vi fördelar våra olika poster i styrelsen. Utöver dessa hade vi ett uppstartsmöte i Göteborg i januari då vi åt en socialt inriktad middag på kvällen och tackade av gamla styrelsemedlemmar och hälsade nya välkomna. Och slutligen hade vi ett ytterligare möte i Stockholm i september då vi bland annat utvärderade det nordiska mötet.
Styrelsen har också haft fyra skypemöten. Ett i februari då hjälpte till med att titta på en översättning av en lärobok i dermatologi, och ett i mars då vi jobbade med motionen som kom in i samband med årsmötet i Gävle. I april hade vi ett skypemöte inför det Nordiska mötet och slutligen ett i oktober.
Verka för att främja utvecklings- och kvalitetsarbeten inom dermatologisk och venereologisk omvårdnad.


Den 8–10 maj var DVSS med på det nordiska dermatologimötet (NCDV) i Göteborg. Där fanns många olika föreläsningar ibland parallellt. Främst var det läkare och sjuksköterskor från våra nordiska grannländer som deltog. I samarbete med NDA som anordnade mötet lade vi även in 5 föreläsningar med dermatologisk omvårdnad i fokus. Ett referat om dessa finna att läsa i SSDV´s medlemstidning nr 20, alt på deras hemsida www.ssdv.se välj medlemstidning och nr 20. Vi har hjälp Liber AB att granska ett kapitel om hudsjukdomar i den kommande upplagan av Klinisk omvårdnad.


Verka för att synliggöra dermato- venereologisk omvårdnad.
DVSS synliggjorde dermato- venereologisk omvårdnad genom att delta på det nordiska mötet tillsammans med läkare och sjuksköterskor från flera olika länder.
Annette Gromell och Sara Rosengren skrev ett referat från det nordiska mötets omvårdnadsföreläsningar i D&V tidningen.
Verka för att sprida kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska som arbetar inom dermato- venereologin.
Kompetensbeskrivningen finns som PDF på hemsidan www.swenurse.se/dvss att läsa och även att skiva ut. Vi har även med några häften till årsmötet.


Verka för återkommande utbildningar och poänggivande kurser inom dermato- venereologi.
En utbildning inom dermatologisk och venereologisk omvårdnad är framtagen och klar. Den planeras att starta v3 år 2020 och är uppdelad i tre delar om vardera 7,5 hp på avancerad nivå. Det är dermatologisk omvårdnad med inriktning mot hudtumörer, därefter följer en kurs med inriktning inflammatoriska sjukdomar och slutligen in kurs med inriktning venereologi. Utbildningen är framtagen i samarbete med Göteborgs universitet och kommer att ligga i Göteborg, man kan välja att gå enstaka kurser eller alla tre. Utbildningen går på halvfart. (Starten är framskjuten till 2021 på grund av resursbrist.)


Verka för fortsatt samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet och SSDV.
Svensk sjuksköterskeförening hade sin föreningsstämma i juni, där deltog Sara Rosengren och Lina Boman Wistrand. Sara var också med på ordföranderådet i september.
Vi hjälper till att läsa och tycka till om remisser som skickas ut från svensk sjuksköterskeförening. Till exempel ”Svensk sjuksköterskeförenings policy för klimat och hälsa” och ”Framtidens specialistsjuksköterska”. Vi har även undertecknat ett nytt samarbetsavtal mellan Svensk sjuksköterskeförening och DVSS.


Verka för nordiskt och europeiskt samarbete.
I mars åkte Margareta Ingestrand från Stockholm till Kolding i Danmark och var med på det danska årsmötet. Hela kursen hade ett tema, ” Er tarmfloraen (mikrobiomet) substral til et opblomstrende immunsystem?” De startade med en föreläsning om vad inflammation är och gick sedan vidare med en föreläsning om HS. På eftermiddagen berättade en specialistsjuksköterska om sina forskningsresultat i ämnet ”ung och psoriasis”. Tillsammans med en barnläkare knöt de ihop det med den kliniska verkligheten, fokus låg på hur de unga upplever det att ha psoriasis och på vad vi som vårdpersonal kan fundera på. Sedan var det två sjuksköterskor som berättade om sina studier, den ena om hyperhidros och den andra om skabb. Kursen avslutades med en näringsexpert inom funktionell medicin. Han berättade om begreppet ”KRAMS.S” (Kost, Rökning, Alkohol(förbrukning), Motion (och rörelse), Sömn, Stress (och glädje).
På det norska årsmötet i april deltog Sara Rosengren från styrelsen och Christina Ednell, Uddevalla som medlem. Mötet låg på Meet Ullevål i Oslo där vi också bodde. De hade ett gemensamt möte för sjuksköterskor, undersköterskor och hälsosekreterare det här året. Vi fick bland annat fördjupa oss i D-vitaminprocessen. Vi vet att D-vitamin bildas när solens strålar träffar huden, men vad händer egentligen. Vi fick också en inblick i den kosmetiska världen. I Norge kan man utbilda sig till kosmetisk sjuksköterska och får då utföra lite olika behandlingar. Vi fick också höra om BDD (Body Dymorph Disorder), HS och nagelsjukdomar. Carl Swartling kom från Sverige och berättade om hyperhidros och hur olika behandlingar fungerar. Vi avslutade med en riktigt gripande föreläsning av en HS patient.
I början av juni, 5-7 var det ytterligare en stor konferens i Göteborg med anknytning till dermatologisk omvårdnad. EWMA (European Wound Management Association) Lina Bohman Wistrand från DVSS styrelse deltog och har skrivit ett referat som jag bifogar som bilaga till verksamhetsberättelsen. Den kommer även att ligga på hemsidan när den är klar.


Fortsätta uppmuntra medlemmar att söka ”100-lappen” och stipendium.
Vi informerar om möjligheten i samband med årsmötet och uppmuntrar till sökandet i mail under året.
DVSS har ett stipendium på totalt 20 000 kr som medlemmar kan söka för att använda till studier, utvecklingsarbeten eller studieresor. Stipendiet kan delas på flera sökanden och det kan användas som hjälp till omkostnader.
Under 2019 var det ingen som ansökte om stipendier.


Fortsätta att utveckla hemsidan www.dvss.nu samt vara aktiva på DVSS Facebook grupp.
Under 2019 togs beslut att börja använda vårt domännamn www.dvss.nu och utveckla en ny hemsida. Den är då inte knuten till svensk sjuksköterskeförening och vi kan lägga ut reklam på sidan. Den gamla hemsidan www.swenurse.se/dvss kommer att finnas kvar men innehållet kommer att succesivt flyttas över till nya sidan, det kommer även att finnas en hänvisning till vår nya sida.
Verksamhetsberättelse och övrig information distribueras via e-post samt hemsida.


Ekonomi
Under 2019 gick medlemsantalet ner lite, troligen på grund av att vi inte hade vårt traditionella årsmöte. Vi var 172 betalande medlemma och avgiften var 250 kr.
Under 2019 har föreningen haft mindre intäkter än tidigare år, beroende på att vi inte hade något eget årsmöte som annars är det som är vår huvudsakliga intäktskälla. Det gemensamma årsmötet medförde relativt stora utgifter för föreningen. Utfallet för 2019 års räkenskapsår blev ett underskott med 153 799 kr.


Ett stort tack till alla i styrelsen!
Sara Rosengren

Publiceringsdatum: