2023

ASTA-stipendie 1, 50 000:- Maria Ödling "Asthma care and treatment during the transition from paediatric to adult healthcare and covid-19 – based on the Swedish National Airway Register"

Motivering:

"Projektet har ett stort vetenskapligt värde, dels vad gäller uppföljning och behandling av en patientgrupp som befinner sig i en känslig ålder mellan barn och vuxen, dels där överföring samtidigt sker till ny vårdhavare i vuxensjukvården"

ASTA-stipendie 2, 50 000:- Maria Emilsson "Transformation av sjuksköterskors arbete när patienter använder digitala verktyg för egenmonitorering"

Motivering:

"Digitala verktyg införs även i vården vilket påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete och rutiner i vården. Projektet har ett stort vetenskapligt intresse eftersom det ligger i tiden med mer och mer digitala verktyg i vården som ssk ska förhålla sig till. Projektet kan visa på svårigheterna att använda nya metoder i sjuksköterskornas arbete och hjälpa utvecklingen framåt."

Eva Österlund-Efraimssons minnesfond 20 000kr - ingen utdelning i år

Årets ASTA, 5000:- Eva Liljeqvist, nominerad av Riksförbundet HjärtLung som samarbetat med Eva flera projekt.

Motivering:

"Nominerad av patientförening, andra vårdinstanser har hört av sig och märkt skillnad. Bedriver en personcentrerad vård, brinner för sitt jobb och sprider kunskapen om KOL till patienter, närstående och vårdpersonal inom region och kommun. Fokus har alltid varit att öka kunskapen hos patienterna och ge dem verktyg till att sköta sin egenvård. Hittar kreativa lösningar, ger aldrig ger upp, är alltid nyfiken."

Årets poster, Annika Lindh:

”Factors associated with received patient education in patients with COPD in primary health care – a register-based study” Pdf, 220.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Motivering: "Mycket välgjord studie som utgår från registerdata och bygger på ett stort material."
Senast publicerad: