2022

Annika Lindh stipendieansökan ASTA 50 000:- och Eva Efraimsson Österlunds minnesfond 20 000:- Patientutbildning till patienter med KOL i primärvården - en studie baserad på data från Luftvägsregistret,

Motivering:

Projektet har betydelse ur ett omvårdnadsperspektiv för patienter med KOL och bakgrunden beskrivs bra med studier att ämnet är litet utforskat och att projektet behövs. Insamling av data från Luftvägsregistret där populationen finns tillgänglig vilket är ökar möjligheten för genomförandet. Val av tidsperiod som skall undersökas är relevant då de sista åren som data rapporterats till Luftvägsregistret inte varit regelbunden på grund av pandemin. Annika har en god förankring med en vetenskaplig handledargrupp och är också doktorand och medförfattare vilket stärker genomförandet av detta projekt.

Vetenskapliga rådet/ASTA

18 mars 2022


Senast publicerad: