2018

2018 års stipendiater

ASTA-stipendie 50 000kr: Tilldelades Susanne Lundin för projektet ”Unga vuxnas erfarenheter av att leva med eksem, från ungdom till ung vuxen – data från BAMSE-studiens 24-årsuppföljning”.

Motivering: Viktigt projekt som rör unga vuxnas erfarenhet av att leva med eksem under uppväxten samt visar på en tydlig kunskapslucka gällande forskning om eksem bland ungdomar och unga vuxna och kan bidra till att optimera vård- och behandling.

ASTA-stipendie 50 000 kr: Therese Sterner för projektet ”Fysisk aktivitet hos ungdomar med allergi och/eller astma” Motivering: Projektet belyser ett viktigt område, fysisk aktivitet för barn och unga som har allergi/astma, vilket är en del av både behandling och prevention av sjukdomen. Ett viktigt projekt då det finns en kunskapslucka på kvalitativ nivå hur ungdomarna själva uppfattar sin fysiska förmåga trots sin allergi/astma.

Eva Ö-E minnesfond 20 000 kr: Caroline Stridsman för projektet ”Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – befolkningsbaserade studier om vård och behandling”. Motivering: Projektet har stor vetenskaplig betydelse genom att personer med lindrig sjukdom och inte uppsöker sjukvården kommer att kunna studeras. Det är viktigt att i tid kunna förhindra försämringar och progression av sjukdomen genom förebyggande behandling.

Stipendiekommittén var Ann-Britt Zackrisson, Marina Jonsson, Lena Lundh och Caroline Stridsman.

Senast publicerad: