2016

2016 års stipendiater

Therese Sterner, Region Skåne, fick 30 000kr till sitt projekt.

Motivering: Viktig kunskap om hur barn och ungdomar 12-14 år behandlar sina symtom vid allergier som kan vara viktig för framtida behandling av patienter med risk för allergier.

Tanja Gustavsson, Västra Götalands-regionen, får 10 000 kr ur Eva Österlund Efraimssons minnesfond.

Motivering: ett intressant projekt med en projektplan som behöver utvecklas för att eventuellt kunna klargöra astma/KOL-sjuksköterskans arbetssätt till att förändras eller förstärkas.

Senast publicerad: