2015

2015 års stipendiater

Marina Jonsson 30000kr, Asthma care during childhood and adolescence

Motivering: SYFTE: Att undersöka hälso- och sjukvårdens följsamhet till riktlinjer samt att studera hur det är att leva med en astmasjukdom ur ett patientperspektiv. Projektet är ett kliniskt viktigt område att undersöka. Det har redovisat intressanta resultat ur ett patientperspektiv samt har visat att det med fördel går att samarbeta sjukhus och primärvård.

Åsa Strinnholm 15000kr, Food hypersensitivity among schoolchildren with special focus on prevalence, quality of life and experiences during double-blind placebo-controlled food challenges.

Motivering: SYFTE: Att undersöka ungdomars upplevelser att medverka vid double-blind placebo-controlled food challenges (DBPKFP). Ett intressant projekt som tillför ny kunskap och har pekat på problem med att införa födoämne till barn som tidigare klassats som födoämnesintoleranta. Intoleransen innebär ett stort funktionshinder för de drabbade.

Senast publicerad: