2013 och tidigare

Stipendiater 2013 och tidigare

Kerstin Diab

Kerstin Sundell Bergström

2012 års stipendiater är Therese Sterner, Pia Kalm-Stephens och Karolina Estman.

Motivering:

Karolina Estman Ansökan gäller ett utvecklingsprojekt i omvårdnad med fokus på egenvårdsundervisning till patienter med sjukdomen KOL. Studien är planerat att genomföras som en C-uppsats. Sökanden har i sin bakgrund/introduktion identifierat problemet vilket gör att läsaren förstår varför denna studie är viktig. Syftet är tydligt och metoden adekvat, men otillräckligt beskriven. ASTA vill med detta stipendium på 15 000 uppmuntra sökanden till att utveckla forskningsplanen metodologiskt.

Databearbetning av insamlade enkäter samt artikelförfattande. Studien är en arbetsmiljörelaterad kartläggningsstudie som bedöms kunna ge kunskaper för att förebygga av allergi och luftvägsbesvär hos sjuksköterskor som arbetar med astma och allergi. Ansökan är välskriven med ett tydligt syfte och en adekvat metod. ASTA anser att det viktigt att denna typ av forskning som belyser sjuksköterskor förbättringsarbete presenteras i en vetenskaplig artikel och vill med stipendiet på 30 000 kr uppmuntra sökanden att fortsatt utveckla sin forskning.

År 2011 års stipendiater: Björn Nordlund, Forskningssjuksköterska och doktorand på Lung-allergimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

Senast publicerad: