Posters

Tag chansen - gör en poster! Om du deltar med Poster på ASTA dagarna betalar du endast halva deltagaravgiften. Kolla om ditt landsting eller region har speciell policy om poster eller speciell mall som de kanske vill du ska använda - annars hittar du tips på hur du kan göra en poster nedan.

Posteranmälan Word, 26.7 kB. (Word, 26.7 kB)

Att göra en poster Pdf, 128.3 kB. (Pdf, 128.3 kB)

Skicka din posteransökan till: therese.sterner@med.lu.se

 

Senast publicerad: