Posters

Tag chansen - gör en poster! Om du deltar med Poster på ASTA dagarna betalar du endast halva deltagaravgiften. Kolla om ditt landsting eller region har speciell policy om poster eller speciell mall som de kanske vill du ska använda - annars hittar du tips på hur du kan göra en poster nedan.

Att göra en poster Pdf, 128.3 kB.

Posteranmälan Word, 28.5 kB.

Skicka din posteransökan till: therese.sterner@mau.se

Senaste årens postrar finns under ASTA-dagar Öppnas i nytt fönster.

Abstractet ska innehålla;

 • Max 200 ord
  - Ingen anknytning till industrin får förekomma
  - Namn på presentatörerna och e-postadress till författare
  - Bakgrund, Syfte, Metod, Resultat, Slutsats

Återkoppling om godkänt abstract skickas per e-post till huvudförfattare 4 veckor före ASTA-dagarna och ett abstract blir då uttaget till ett muntligt framförande. 

Inför utställningen

 • Vid godkänt abstract, börja planera din poster i god tid.
 • Ett bra och ofta gångbart format är stående 60x90 cm. Tänk på att det ofta finns tryckeri kopplade till högskolor och universitet.
 • När du väl är på konferensen tar du reda på var din poster ska hängas. Fråga i registreringsdisken.
 • Stå bredvid din poster hela sessionstiden. 
 • Under utbildningsdagarna ska du vara förberedd på att under två minuter presentera din poster med en till två powerpointbilder och att i pauser vara tillgänglig vid din poster för att svara på frågor.
 • Var beredd på att tala med alla som kommer för att se på just din poster - Din chans att få nya samarbetspartner. 
 • Ha med dig HANDOUTS att dela ut till intresserade, innehållande ditt abstract och kontaktuppgifter.

Senast publicerad: