Posters

Tag chansen - gör en poster! Om du deltar med Poster på ASTA dagarna betalar du endast halva deltagaravgiften. Kolla om ditt landsting eller region har speciell policy om poster eller speciell mall som de kanske vill du ska använda - annars hittar du tips på hur du kan göra en poster nedan.


Att göra en poster Pdf, 128.3 kB.

Posteranmälan Word, 28.5 kB.

Skicka din posteransökan till: therese.sterner@med.lu.se

Senaste årens postrar finns under ASTA-dagar Öppnas i nytt fönster.


Senast publicerad: