Nya kriterier för astma/KOL-mottagningar i primärvård

Uträkning av tidsåtgång för spirometri och omvårdnadsåtgärder visar att det behövs mer tid än vad som tidigare rekommenderats. Interproffessionell samverkan lyfts ytterligare liksom.

Astma/KOL-mottagning

Publiceringsdatum: